Frågan gäller inte mig utan min vuxna dotter. Hon är skild har två vuxna barn i sin tur. Vid skiljsmässan lämnade hon allt p g a vissa omständigheter. Nu har hon nytt sällskap som i sin tur har en yngre dotter som bor hos honom. Min dotter och mannen har bott ihop dryga pret och ska nu köpa ett hus tillsammans, husets nuvarande ägare är mannens far somsäljer det till marknadsvärde. De skall båda stå för lagfarten och lånen. Min fråga är eftersom de inte är gifta och båda har särkullsbarn, hur skall var och en av dom göra för att gardera sig om den ena går bort först. Kan sambon skrivatestamente så att särkullsbarnen bara kan ta ut sin laglott. Båda vill ju att den kvarvarande skall kunna bo kvar i huset. Är ett giftemål bästa alternativet?
Tacksam för svar,
Rigmor


Hej !
Det här är en allt vanligare familjesituation och lätt att man inte tänker till och om sedan olyckan är framme så står man där och kan i värsta fall bli tvingad att sälja bostaden.

Först och främst måste man veta om din dotter och hennes sambo går in med lika mycket vid husköpet. Du skriver att de skall stå för lagfarten och lånen båda två. Hur är det med eventuell handpenning eller kontantinsats? Lägger de in lika mycket där också? Om de inte gör det kan det finnas anledning att antingen reglera ägandet genom lagfarten alternativt reglera ev insats som den ene har gått in med mer än den andre genom en revers. Här finns också anledning att fundera på att skriva ett samboavtal

Dessutom, precis som du skriver, bör de båda skriva ett testamente till förmån för varandra. Inte bara sambon, båda har ju särkullbarn. De kan dock inte, med bindande verkan, skriva bort sina barns rätt till laglott, det vill säga hälften av den avlidnes kvarlåtenskap. För att ytterligare trygga varandra bör de se över sin försäkringssituation? Vilka liv- resp pensionsförsäkringar finns, vem som står som förmånstagare etc. Utfallande försäkringsbelopp inräknas inte i kvarlåtenskapen utan tillfaller den som är insatt som förmånstagare. Har de inga försäkringar kan det finnas anledning att de tecknar varsin, till exempel grupplivförsäkring eller liknande på varandras liv och så kan den efterlevnade använda utfallande belopp till att lösa ut särkullbarnen .

Mitt förslag är att Din dotter och hennes sambo pratar med sin bank eller försäkringsbolag. Flera banker har idag egna försäkringsrådgivare som kan hjälpa dem. Det kommer ständigt nya produkter på försäkringsmarknaden så det är bra att prata med någon som är expert på området. DE bör även kontakta en jurist som kan hjälpa dem att upprätta erforderliga handlingar.

På Din fråga om det är bättre om de gifter sig så finns det självklart fördelar med att vara gift. Eftersom de båda har särkullbarn, och särkullbarn alltid har rätt till arv efter sin förälder, så kommer de inte
undan problematiken med att kunna bo kvar i bostaden enbart genom att gifta sig.