Hej Caroline!
Finns det någon risk att man måste övertar en nära anhörigs dödsboskulder.
Tack för svar. /H

Hej, 
Du är aldrig betalningsansvarig för en anhörigs skulder enbart för att du är anhörig. Huvudregeln för ett dödsbo är att man betalar dödsboets skulder med dödsboets tillgångar, först därefter kan det bli aktuellt med arv. Om skulderna är större än tillgångarna sätts dödsboet i konkurs‚ och det händer inte sällan att närstående då går in och "täcker upp" för skulderna för att undvika konkursen. Men en sådan betalning är frivillig. En helt annan sak är om du har "gått i borgen" för en nära anhörig som avlider. Då kan du bli betalningsskyldig, dock enbart i den egenskap av borgensman, aldrig i egenskap av anhörig. När du har betalat kan du därefter rikta krav mot dödsboet på din fordran. Under ett äktenskap svarar alltid makarna var och en för sig för sina tillgångar och skulder. Detsamma gäller om ena maken avlider. Många gånger har man som makar dock tagit gemensamt lån, då har man också gemensamt betalningsansvar för skulden och då kan långivaren begära betalning av den andre maken om det inte finns tillgångar i dödsboet som täcker för den avlidne. Detta gäller förstås inte bara makar utan i samtliga fall då man är medlåntagare.
Caroline