Hej
Min man dog för 10 år sedan och hans far lever idag och har en dotter. Har jag eller min son någon arvsrätt efter honom.
Undrande

Hej !
Av din fråga framgår dessvärre inte om din son är din och din avlidne makes gemensamme son, eller om han enbart är din son.
Detta är helt avgörande.
Är sonen er gemensamme son har han enligt lag arvsrätt efter sin farfar eftersom han "träder i sin fars ställe" i arvsordningen.
Är sonen däremot enbart din har han enligt lag ingen arvsrätt efter din avlidne makes far.
För dig själv är saken enklare. Du har aldrig arvsrätt efter din svärfar.
Och det oavsett hur det ligger till med din son.
Caroline