Min man är tio år äldre än jag och har två vuxna barn i ett tidigare äkenskap och vi har tillsammans en tjugoårig son. Vi  har ett inbördes testamente sedan många år tillbaka där vi vädjar om att den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla den först avlidens kvarlåtenskap. Efter bådas död skall kvarlåtenskapen tillfalla bröstarvingarna enligt lag. Vi har just lämnat in en ansökan om äkenskapsförord till tingsrätten där vi vill få registrerat att min makes egendom skall vara giftorättsgods medan min egendom, som till största delen består av bankmedel, fonder etc skall vara min enskilda egendom. Tanken bakom detta är att dessa pengar ska vara ett pensionstillskott när jag går i pension om fyra år samt att vår gemensamme son ensam skall ärva min del av
förmögenheten.
   Min fråga är nu - behöver vi skriva om det inbördes testamentet eller blir det giltigt till de delar som inte omfattas av äkenskapsförordet?
Margareta


Det beror faktiskt lite på hur ni har tänkt i den här nya situationen där din egendom är enskild. Först och främst kan man förstås inte utgå ifrån att Din man avlider först enbart för att han är 10 år äldre. Skulle du avlida först och ni har kvar det befintliga testamentet så ärver Din make dig, även din enskilda egendom. När sedan din make avlider så har Er gemensamma son rätt till arvet efter dig men då kanske din make har givit bort eller konsumerat upp dina tillgångar.
    Har ni inte funderat på scenariot att du avlider först så föreslår jag att ni gör det. Det ni då kommer fram till får styra om ni skall skriva om testamentet eller ej. Men, vill ni att Er son skall ärva den enskilda egendomen oavsett vem  av er som avlider först så måste ni skriva om testamentet.