Jag är en kvinna på 56 år som går runt med en oro i kroppen för vad som kommer hända när min 86-åriga mamma dör. Vi är 4 syskon och jag befarar fullt krig när vi ska dela på arvet. Hur kan vi undvika att bli osams? För mig är goda relationer viktigare än pengar. Borde vi försöka få mamma att skriva ett testamente? Hur gör man sånt?
Birgitta


SVAR: Hej Birgitta!
Det är inte bra att du går omkring och oroar dig. Det behöver ju faktiskt inte bli bråk. Men för undvikande av ett eventuellt bråk så är det alltid bra att skriva testamente. Men, din mamma måste vilja skriva själv och hon måste också förstå innebörden av att hon skriver ett testamente. Ett testamente är ett bra sätt för din mamma att tala om vilka önskemål hon har beträffande sina tillgångar.

Jag föreslår att din mamma kontaktar en familjerättsjurist som kan hjälpa henne med upprättandet av testamentet så att det blir dels som din mamma vill och dels uppfyller de formella krav som måste till för att ett testamente skall vara giltigt. Kanske kan din mammas bank rekommendera någon som de arbetar med. Sök annars via nätet till exempel www.advokatsamfundet.se

Ett testamente skall, sedan det upprättats, undertecknas av testator, det vill säga din mor, i närvaro av två vittnen. De två vittnena skall vara samtidigt närvarande och känna din mor väl. De skall veta att de bevittnar ett testamente men har ingen rätt att läsa det. Ett testamente registreras inte så det är viktigt att det förvaras på ett säkert ställe, till exempel bankfack.