Hej!

Vår dotter har gjort alla ritningar till  ett hus till oss (hon är arkitekt) som ska byggas under våren. Vi planerar att när huset är färdigt skriva ett dokument att hon den dag huset säljes ska ha 10% av försäljningssumman i ersättning för sitt arbete. Detta ska inte vara förskott på arv utan ersättning för utfört arbete. Hur formulera ett giltigt dokument?

Mvh Gunnel  

Hej Gunnel!

Här bör ni se upp, det finns en hel del att tänka på. Handlar det om ersättning för utfört arbete är det ju en lön er dotter ska få. Lön beskattas alltid som inkomst av tjänst vilket  därför innebär skattekonsekvenser för er dotter.

Handlar det istället om en gåva som tack för hjälpen, så är det ett gåvobrev som  ska upprättas. I gåvobrevet kan ni bland annat villkora att gåvan inte utgör färskott på arv. En gåva är giltig i samband med att den "traderas" dvs förs över till er dottern. Eftersom ni avser att er dotter ska få pengar först när fastigheten säljs får detta ses som en utfästelse om en gåva. Du skriver att er avsikt är att er dotter ska erhålla pengarna först den dag huset säljs. Men om huset inte säljs, vad händer då? Och vad händer om någon av Er avlider? Ni bör tänka över det.

Det är många faktorer som kan spela in och därför bör Ni träffa en jurist som kan hjälpa er att reda ut begreppen och upprätta den/de korrekta handlingar som ni önskar och behöver i just er familjesituation. Eftersom du skriver att pengarna inte ska utgöra förskott på arv så antar jag att ni har fler barn, och att ni vill att rättvisa ska råda inom familjen och att inga oklarheter ska råda.