Hej.

Jag är en kvinna på 50+ som aldrig haft någon kontakt med min biologiske far förutom ett julkort varje år. Jag vet inte hur gammal han är men sannolikt är han dryga 70 år.
Min fråga är, den dagen han avlider, på vilket sätt bevakas mina rättigheter då? Kan inte tänka mig att hans nuvarande familj har något intresse av att kontakta mig, om de ens vet om min existens. Tacksam för svar!

Agneta

Hej Agneta!
Sannolikt behöver du inte oroa dig. Din far skickar ju julkort till dig och förefaller ju därför acceptera faderskapet. Vill du vara säker kan du enkelt kontakta Folkbokföringen på Skatteverket så får du reda på vem som står registrerad som din far, också när han är född.
Står den person som du uppfattar som din far också registrerad som din far så sköter sig resten sen automatiskt.
Efter din fars bortgång utfärdar skatteverket nämligen ett dödsfallintyg med fullständig släkutredning (efter det att dödsattest utfärdats av läkare) vilket tillställs hans dödsbo. Av den framgår den avlidnes släktingar såsom maka och barn, alltså också du.
I samband med den bouppteckning som upprättas efter din far skall Du formellt kallas till vad som kallas bouppteckningsförrättning. Det är lagen som ger dig den rätten, inte andra anhörigas väl- eller ovilja. För det fall att det finns ett testamente skall du också delges detta.
Skulle du av någon anledning få veta att din far har avlidit utan att du har kallats till bouppteckningen så har du tre år på dig att överklaga.

Caroline