Jag har skrivit ett testamente som f.n. förvaras i bankfack. Eftersom jag inte vill belasta mina närmaste efter min bortgång, vill jag redan i mitt testamente utse en testamentsexekutor.  Förr hade bankerna en notariatavdelning där man kunde få hjälp men tydligen erbjuder man inte denna service längre.
    Jag har förstått att jag kan vända mig till Familjejuristen (Fonus) men undrar om det finns andra alternativ?


Visst kan du i ditt testamente utse vem som skall vara testamentsexekutor. Som du skriver var det en tjänst som bankerna tidigare erbjöd via sina notariatavdelningar, men de avdelningarna finns inte kvar. Däremot finns det fortfarande banker som erbjuder hjälp med bouppteckning och arvskifte. Har du prata med din bank om detta?
    Om din bank inte erbjuder tjänsten kanske de samarbetar med någon familjerättsjurist som du kan vända dig till om du inte önskar använda dig av Familjens jurist (Fonus). Alternativen är alltså många.