Vi är gifta. Jag har ett biologiskt barn i första äktenskap. Min man hade en styvdotter  som han betraktar som sin egen, i sitt första äktenskap. Vi skulle nu vilja skriva ett testamente, där båda barnen får vänta med hela arvet tills den dagen när vi båda är döda. När vi båda är döda, skall de dela allt 50 /50.
    Hur skriver vi i testamentet och måste barnen skriva under testamentet i det
här speciella fallet ?


Visst kan ni skriva ett testamente där ni förordnar att era respektive barn skall vänta med att ta ut sitt arv till dess att ni båda är avlidna. MEN ni måste vara medvetna om att i det fall att du dör först så har ditt biologiska barn rätt att kräva laglott, dvs hälften av vad du lämnar efter Dig, oavsett vad ni har skrivit i ert testamente. Han kan självklart godkänna testamentet vid det tillfället och avvakta med att ta ut sitt arv till dess att även din make avlidit. ditt biologiska barn löper då ”risken” att din efterlevande make gör av med alla tillgångarna före sin död!

På din fråga om ni kan testamentera 50/ 50 till vardera barnen så går det bra. Så länge ett barns rätt till laglott inte kränks kan ni att testamentera fritt till dem ni vill.
Ditt biologiska barn har, som jag skriver ovan, alltid rätt att kräva sin laglott vilket alltså är hälften av vad du lämnar efter dig. När det gäller styvdottern finns ingen sådan rätt till laglott, men din make har å andra sidan inget biologiskt barn som kan kräva laglott. Alltså kan han testamentera sina tillgångar med hälften var till sin styvdotter och ditt biologiska barn och du kan också testamentera med hälften vardera.
    Vänd er till en jurist och få hjälp med upprättandet av testamentet så att det blir rätt. Kanske önskar ni ha med villkor om att det som barnen ärver skall vara enskild egendom och kanske har ni ett äktenskapsförord sedan tidigare som man bör ta hänsyn till.