Hej!

Ingår aktier i en aktiedepå i giftorättsgodset? Jag har ett minne av att jag och min make fick rådet att ha en gemensam depå för handel med aktier för att det skulle betraktas som giftorättsgods. Vi hade vid det tillfället varsin depå, handlade med gemensamma pengar och den ene av oss var mer aktiv, det vill säga hade ett större innehav. Är detta riktigt?

Elisabeth

Hej Elisabeth,

Svaret på din fråga är att aktier i depå (gemensam eller ägd var för sig) ingår i giftorättsgodset. Detta förutsatt att ni i n t e har ett äktenskapsförord som säger att aktierna skall utgöra enskild egendom, eller att någon av er ärvt aktier eller fått aktier i gåva med villkor om enskild egendom.

Giftorätt innebär att man som make/maka har ett anspråk med hälften i den andres egendom vid en separation eller vid ett dödsfall. Under ett äktenskap äger vardera maken sin egendom och svarar själv för sina skulder. Giftorätt betyder alltså inte att man samäger egendomen. I ert fall spelar det alltså ingen roll om depån är samägd eller inte för att den skall utgöra giftorätt.

Jag vet inte i vilket sammanhang ni fått rådet, kanske var det så att ni, genom att slå ihop er depåer, kunde dra nytta av varandras eventuell vinster/förluster ur kvittningshänseende, dvs att det fanns skattemässiga skäl till varför ni gjorde denna transaktion.

Skulle aktierna för någon av er vid sammaläggningen av depån ha utgjort enskild egendom så hade de inte blivit giftorättsgods bara för att ni sammanförde dem i en gemensamägd depå. För att ändra enskild egendom så att den istället utgör giftorättsgods krävs ett äktenskapsförord, vilket för att vara giltigt skall registreras hos tingsrätten.