Jag har levt med mina barns far i 38 år och jag blir mer och mer trött på honom. Vi har glidit fullständigt isär. Han dricker varje dag och jag mår illa av att se detta jämt. Tål honom helt enkelt inte. Vi har ett hus vid havet. Värt mycket. Jag bryr mig inte om vilket. Vill bara ut ur detta tråkiga förhållande. Hur bär jag mig åt som ett första steg? Glöm terapi!
Lisa

SVAR: Hej Lisa!

Vad jag förstår så är terapi inget alternativ och då är det nog endast skilsmässa som återstår. Har du tagit upp den frågan med honom? Tror du att han skulle gå med på att ni skiljer er?

Den rent formella gången för att skilja sig går till så att ni måste ansöka om skilsmässa hos tingsrätten. Är ni överens om att skilja er ansöker ni gemensamt om äktenskapsskillnad det vill säga ni skriver under en ansökan om äktenskapsskillnad båda två och sedan skickar ni in den till tingsrätten tillsammans  med personbevis samt en ansökningsavgift på 450 kronor. Ansökningsblanketten kan du antingen ta fram via nätet eller så ringer du till tingsrätten och ber dem skicka ett formulär. Om barnen är utflugna meddelar därefter tingsrätten dom på er skilsmässa så snart som möjligt.

Är ni inte överens kan du själv fylla i ansökningsblanketten och skicka i den till tingsrätten. Din man kommer då att delges din ansökan och ni får en betänketid på minst 6 månader och högst 1 år. Sedan betänketiden gått ut är det viktigt att, om man fortfarande vill skilja sig, ansöker om så kallad fullföljd, vilket innebär att man skriftligen till tingsrätten meddelar att man fortfarande vill skiljas sig. Här skall nya personbevis bifogas.

Har man barn under 18 år skall man i samband med att ansökan om skilsmässa ges in till tingsrätten, också ange om man ansöker om gemensam vårdnad eller, om bara den ena föräldern skall ha vårdnaden, ange vem av föräldrarna som skall ha det.

När sedan skilsmässan gått igenom skall man fördela era tillgångar mellan er. Detta gör man genom en så kallad bodelning. Är ni inte överens om hur ni skalldela tillgångarna, och vilka värden tillgångarna skall åsättas, utses en bodelningsförrättare.

Känner du dig osäker på hur du skall göra så föreslår jag att du kontaktar en familjerättsjurist som kan företräda dig.