Min man och jag är 60 plus,han är pensionär sedan ett år tilbaka,jag har ett år kvar.Han har skulder inte jag.Vi står för en bostadsrätt bägge två, man ärver inte varandras skulder vad jag vet. Men om han går bort före mig, kan
jag bli tvingad att sälja vår gemensamma lägenhet, för att betala hans eventuella skulder eller hur, eftersom det är den enda pengar han då har.
   Hur löser vi detta på bästa sätt? Så att jag kan bo kvar i lägenheten utan att hamna i någon skuldfälla ??


Precis som du skriver så ärver man inte skulder. Om din man avlider före dig finns förstås risken, om det inte finns andra tillgångar i hans dödsbo, att långivaren vill ha sina pengar och tar sin pant i anspråk. Du skriver ingenting om er familjesituation, om ni har gemensamma barn, särkullbarn eller inga barn alls, jag kan därför omöjligen ge besked om  d u ärver din man och kan därför heller inte ge dig ett korrekt råd .
    I den bouppteckning som upprättas efter din man tas hans ”tillgångar” upp, bl a tas hans del av lägenheten upp till marknadsvärde, och under ”skulder” tas skulden upp. Därefter räknar man fram nettot och det är detta som utgör arvslotten. Visar det sig att nettot är minus kan det finnas risk att långivaren försätter dödsboet i konkurs och lägenheten tvingas säljas. Du kan köpa ut hans del i lägenheten men det förutsätter att du har tillgångar till detta eller kan bli beviljad ett lån. Har ni sett över ert försäkringsskydd och vem som är förmånstagare till eventuella försäkringar? Det kan vara en bra start. Prata med  er bank och se om de har möjlighet att hjälpa er.