Finns det någon möjlighet att göra mitt farsarv till enskild egendom ? Han skrev inget testamente. Min man har inställningen att det är mina tillgångar. Vi är olika när det gäller pengar. Jag sparar, han slösar inte men konsumerar när han kan. Jag vill förvalta mitt arv till förmån för våra barn.

SVAR: Ja det finns en möjlighet för dig att göra ditt fararv till enskild egendom. En förutsättning är dock att du och din man är överens om detta, vilket jag tolkar det som ni är eftersom du skriver att din man anser att det är dina tillgångar.

Vad ni kan göra är att ni skriver ett äktenskapsförord där ni avtalar att det arv du erhållit efter din far skall vara din enskilda egendom. I äktenskapsförordet kan ni även avtala om att andra tillgångar skall vara din eller din makes enskilda egendom. När ni sedan är överens om vad äktenskapsförordet skall innehålla så skall det undertecknas av er båda. Därefter skall det registreras hos tingsrätten. För det krävs personbevis som utvisar att ni är gifta (det kan du beställa på Skatteverkets hemsida och dessutom skall en ansökningsavgift på 275 kronor betalas in på tingsrättens plusgiro.

Det man skall komma ihåg när det gäller enskild egendom är att när du placerar om egendomen, till exempel om du har ärvt pengar och så placerar du pengarna i en fond, då är den fonden enskild egendom eftersom "det som träder i stället för enskild egendom också blir enskild egendom". Däremot är inte avkastning av enskild egendom enskild om man inte särskilt har skrivit det i äktenskapsförordet.

En sak till som jag vill göra dig uppmärksam på är att om du vill att dina barn skall få din enskilda egendom den dagen du avlider så bör du skriva testamente om detta. Har du och din make gemensamma barn så är det annars din make som ärver dig före barnen, även om egendomen är enskild.

En mycket vanlig uppfattning är att enskild egendom alltid går till barn vid arv men det gör den alltså inte om barnen är gemensamma. I testamentet kan du också ange att den egendom som barnen ärver skall vara deras enskilda egendom. Då behöver inte barnen ta någon diskussion i framtiden med en eventuell make om upprättande av äktenskapsförord av den anledningen.