Kan jag i mitt testamente till mina barn villkora kvarlåtenskapen att gälla såsom deras enskilda egendom och inte omfattas inom deras giftemål.
Gunilla 

SVAR: Hej Gunilla!
Om du vill att det som dina barn ärver efter Dig skall blir deras enskilda egendom så måsta du skriva in det i ett testamente. Tänk även på att om du vill att avkastningen av den egendom som barnen ärver också skall vara deras enskilda så måste du särskilt skriva det också.