Jag och min man funderar på att ge våra två döttrar på 28 och 32 år 200 000 kronor var. Problemet är att båda är gifta och att vi helst vill att döttrarna ska få pengarna, inte deras män. Det är inget fel på deras äkta män men vi vill ändå säkra att pengarna förblir våra döttrars även om de skiljer sig. Går det?

SVAR:
Javisst går det att villkora en gåva. Det är dock viktigt att villkoret ställs i samband med att gåvan ges. Man kan inte komma i efterhand med gåvovillkor.

Vad du och din man skall göra är att upprätta ett gåvobrev där ni två står som givare och döttrarna som gåvotagare. Sedan skriver ni in gåvobrevet att gåvan skall utgöra gåvotagarnas enskilda egendom. Tänk på att även skriva att avkastning av gåvan skall utgöra enskild egendom, den utgör annars giftorätt. Egendom som träder i stället för enskild egendom blir också enskild egendom, till exempel om era döttrar köper aktier för de pengar ni ger dem eller placerar pengarna i fonder med mera så blir fonderna / aktierna  enskild egendom. Det är sedan viktigt att era döttrar inte "blandar samman" er gåva med andra konton som utgör giftorätt för då kan den enskilda egendomen lätt urholkas. Ta hjälp av jurist om ni är osäkra på formuleringarna.