Hej!

Jag kommer att få ärva min fars bostadsrättslägenhet som han köpt för 650.000:- år 2006. Nu har den stigit i värde till ca 2 mkr. Jag undrar om jag blir skyldig att betala reavinstskatten trots att det inte var jag som köpte lägenheten?

SVAR: Ja, det är du som kommer att få betala realisationsvinstsskatten den dag du säljer din pappas lägenhet. Du får tillgodräkna dig hans anskaffningsvärde, det vill säga de 650 000 kronorna och även andra kostnader som han kan ha betalat för eventuella ny- till- och ombyggnader eller renoveringar under den tid han innehaft lägenheten. Du får dessutom, vid vinstberäkningen dra av kostnad för mäklararvode etc. På den uppkomna vinsten betalar du sedan 22 procent i skatt.