Måste särkullebarn ärva?

Det enkla svaret på Din fråga är JA, särkullbarn har alltid rätt till arv efter ”sin” förälder. Ett särkullbarn kan dock avstå från att ärva men det är upp till särkullbarnet att bestämma.
    I det fall att du inte vill att ett särkullbarn skall ärva måste du upprätta ett testamente där du utesluter särkullbarnen. Vid din bortgång kommer särkullbarnet att delges testamentet, och informeras då om sin rätt, och det är då upp till honom/henne att godkänna testamentet, alternativt kräva att få ut sin laglott mot den avlidnes vilja. Skriver du inget testamente ärver särkullbarnet enligt lag.