Hej Caroline!
Jag och min kille är sambos. Om min kille har betalt Tvn, men köpt den till vårt hem, vem få TV:n om vi går isär då? Har försökt leta information på nätet och då står det alltid. "Med sambors gemensamma bohag avses i denna lag, om inte annat följer av 7 §, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. " Ingår Tvn i det gemensamma bohaget som skall delas lika oavsätt vem som har betalt den?

Johanna

Hej !
Grundfrågan är här ganska enkel - en TV ryms nämligen inom begreppet "inrelösöre" och ska därför, oavsett vem som betalat den, delas på i samband meden bodelning vid separation eller dödsfall. Förutsatt att den anskaffats för ert gemensamma bruk.
Det är grundsvaret, men sen finns ett antal omständigheter som kan förändra bilden.
En är om Ni avtalat bort sambolagens bodelningsregler, och naturligtvis gjort det skriftligt och på ett juridisk korrekt sätt, då gäller inte sambolagen och bådas rätt till TV-n.
Ytterligare en begränsning skulle kunna vara att TV:n har inköpts med pengar som erhållits i arv, eller i gåva, med villkor om att pengarna utgör enskild egendom. I ett sådant fall måste den av samborna som påstar att så är fallet också kunna bevisa att så är fallet.

Caroline