Är gift med en man sedan 5 år. flyttade in i hans lägenhet som är en skb. Han har bosparat sen barndomen till detta. Vad händer vid ev skiljsmässa eller dödsfall ? Vi är båda 50 år och min dotter 17 bor hemma: Vi är inte skbmedlemmar.

Oj, här behövs mycket mer information för att kunna svara. Har ni äktenskapsförord? I så fall, vad står det i det? Har din make barn? Är den 17 åriga dottern som bor hemma er gemensamma dotter, du skriver ”min dotter”?
    Väldigt kort kan man säga att vid skilsmässa, och förutsatt att bostaden inte är enskild egendom utan utgör giftorättsgods, så har du ett anspråk med hälften i totalen av era egendomar (sedan skulder räknats av). Men har ni skrivit äktenskapsförord så måste man se vad som står i det innan man kan svara på om du har rätt till giftorätt eller inte.
    Vid dödsfall har Du, sedan eventuellt giftorättsanspråk enligt ovan tillgodosetts, rätt att ärva din make med fri förfoganderätt, förutsatt att han inte har barn i tidigare förhållande. När sedan Du avlider har hans släktingar, föräldrar/ syskon/ syskonbarn rätt till ”efterarv” efter dig.
    Mitt råd är att ni tar med eventuella handlingar ni skrivit till en jurist. Då kan ni få en situation belyst så att ni förstår vad ni har för möjligheter att vidta åtgärder för att skydda varandra