Viket råd ger du. Vi är gifta särbor, har ett radhus äganderätt där jag bor, ett parhus bostadsrätt där maken bor. Båda bostäderna har samma värde, men vi har ägodelar i dessa som var och en hade med till sitt. Vi skrev äktenskapsförord för 5 år sedan i samnand med giftemål att vi äger båda bostäderna. Men då var det inget ägande radhus utan bostadsrätt med ett mindre värde som sålts och radhuset köpts.

Äktenskapsförorder är inte ändrat trots ägande hus istälet för tidigare bostadsrättslägenhet. Som det nu ser ut är skulden på varje hus lika stor. Om något händer någon av oss har vi båda barn på varsitt håll. Hur råder du oss att skriva? Vid ev. skilsmässa vad händer då? Vad händer med inventarier?


Hej !
Jag är inte säker på att jag riktigt förstår vad du undrar över. Ni har alltså skrivit ett äktenskapsförord och nu har förutsättningarna för detta äktenskapsförord ändrats. Här är mitt råd att när det sker en större förändring i livet skall den här typen av handlingar ses över och uppdateras. De är färskvaror.

Jag är osäker på vad du menar med att ni skrev äktenskapsförord när ni gifte er som gav varandra fastigheterna. Menar Du i händelse av att någon av er avlider? Det är inte äktenskapsförordet som "styr" arvet, det gör ett testamente. Min fråga blir då, har ni skrivit testamentet?

Jag tycker att ni skall boka tid med en jurist och ta med de handlingar ni skrivit sedan tidigare samt eventuella köp- och försäljningshandlingar på era bostäder och se till att få hjälp med upprättande av handlingar som är aktuella för er nuvarande situation.