Jag har väldigt dålig kontakt med min pappa och han har överhuvud taget inte varit involverad i mitt liv. Jag skulle vilja testamentera min pengar till min mamma så att jag kan se till att min pappa inte får några pengar han inte har bidragit till.
    I och med att detta är mitt första testamente i och med att jag är ung, så undrar jag vad reglerna är för att göra ett testamente giltigt. Vad behöver vara inkluderat? Hur går det med vittnen när man är utomlands, behöver de kunna svenska?


Du kan självklart skriva ett testamente enbart till förmån för din mamma. Men var noga med att de formella kraven för att upprätta ett testamente uppfylls. Enligt svensk lag skall ett testamente vara bevittnat av två personer som intygar att du är vid dina ”sinnes fulla bruk” och att du upprättar testamentet av egen fri vilja. Alltså måste vittnena förstå svenska och veta att det är ett testamente som de bevittnar. Dessutom får vittnena inte var släkt med dig, inte heller kan en i testamentet insatt person vara vittne.
    Mitt råd är, som så ofta, att du kontaktar en jurist för att få hjälp med upprättandet och bevittningen av ditt testamente. Bor du i utlandet bör du kontakt en jurist i det landet som dels kan det landets regler när det gäller arv och dels kan de svenska reglerna så att det inte uppstår några oklarheter om något skulle hända Dig. Internationell arvsrätt är komplicerad!