Hej!

Finns det någon myndighet som kan förvalta min sons fastighet om han avlider innan hans barn blivit myndig? Min son har separerat och är rädd att barnets mamma inte förvaltar egendomen väl. kan det skrivas i ett testamente?

Hälsningar Siv  

Hej Siv,

Den här är en fråga som jag får allt oftare. Reglerna i lagen är följande: skulle din son avlida innan hans barn uppnått myndig ålder så ärver barnen honom, men det barnen ärver kommer då att stå under överförmyndarens tillsyn. Överförmyndaren finns i varje kommun. Barnens mor blir ensam vårdnadshavare till barnen om din son avlider och om hon vill disponera barnens tillgångar så måste hon be överförmyndaren om tillstånd. Överförmyndaren har tillsyn till dess att din sons barn fyllt 18 år och därmed är myndiga. Så lyder lagen varför något testamente inte krävs. 

Ett alternativ som din son kan fundera på är dock att i ett testamente skriva in särskild förvaltning beträffande just den egendom som hans barn ärver. Då skriver han ?bort" överförmyndaren, istället måste han då själv utse någon att vara särskild förvaltare, alltså en person. Denna person har sedan redovisningsskyldighet gentemot barnens mor (som är förmyndare för barnen). I det här fallet ska alltså barnens mor vända sig till den särskilda förvaltaren om hon behöver använda barnens pengar för något ändamål. 

Särskild förvaltning kan föreskrivas för längre tid än till barnets myndighetsdag, en relativt vanlig ålder i sammanhanget är 25 år. I samband med att man skriver in om särskild förvaltning i testamentet kan man också tala om vad pengarna kan/får användas till under förvaltningstiden, t ex att pengarna får användas för studier, inköpa bostad eller för sjukvård. Din sin bör rådgöra med en jurist så att ett testamente blir upprättat på ett korrekt sätt och i enlighet med hans önskemål.