Vi är ett gift par som har en fastighet på landet, När vi köpte det 1968 skrevs det i min mans namn. Så det är han som äger huset, men lånen är på oss båda två. Vi skulle vilja äga hälften i var och har blivit upplysta om att han kan ge halva fastigheten till mig som gåva.
   Men hur går man till väga?
Har tagit ut ett gåvobrev på datorn, det skall bevittnas, kan våra barn göra det? Äktenskapsförord, är det också en blankett som skall fyllas i och skickas någonstans?
MariAnne


Hej MariAnne!
Man kan, precis som du skriver, göra en ”gåva” mellan makar. Man kan också göra en ”bodelning under äktenskap”. I båda fallen blir Ni hälftenägare till fastigheten, men juridiskt har det olika innebörd. En ”gåva” är en frivillig handling som skall berika mottagaren, en ”bodelning under äktenskap” innebär att man tillgodoser en makes giftorättsanspråk (bodelningsanpråk) dvs det anspråk som uppkommer mellan två personer när man gifter sig förutsatt att något äktenskapsförord inte skrivs eller om någon av makarna har enskild egendom.
   Det behövs mer information än den Du lämnat för att säga vad som är bäst i just er situation. Rent formellt så går en gåva till så att ni upprättar ett gåvobrev där det framgår att du skall ha halva fastigheten. Därefter skall gåvobrevet skickas in till tingsrätten för registrering (gåva mellan makar skall, för att uppnå s k borgenärssskydd , alltid registreras). Bifoga personbevis samt en registreringsavgift på 275 kr. Därefter söker ni lagfart med stöd av gåvobrevet hos inskrivningsmyndigheten, det kostar 825 kr.
   Äktenskapsförord är inte nödvändigt såvida inte någon av era andelar i fastigheten skall utgöra enskild egendom. Varken gåva eller bodelning under äktenskap utlöser kapitalvinstbeskattning. Observera dock att om det finns ett uppskovsbelopp från tidigare fastighetsförsäljning så skall detta återföras till beskattning i samband med gåva och bodelning under äktenskap.