Fråga: Jag har mot mitt medgivande tagit emot sms från ett företag som debiterar mig och kallar det för att jag har prenumererat. Hur ska jag göra för att bli av med tjänsten och slippa betala?

Svar: I svensk rätt är huvudregeln att ett avtal kommer till stånd genom att en part accepterar en annan parts erbjudande (det vill säga genom anbud och accept).

Vad jag förstår så blir du krävd på pengar trots att du inte ingått något avtal med företaget. Mitt råd till dig är att du skriver till det företaget och skriver att du bestrider deras fakturor på grund av att du inte ingått något avtal. Ta även med fakurannummer, beloppet som du krävs på, datum, ditt namn och dina kontaktuppgifter. Kopiera brevet innan du skickar det.

Om företaget skulle vända sig till ett inkassobolag så får du skriva ett nytt brev. I det andra brevet kan du hänvisa till det första brevet och skriva att du bestrider på grund av att kravet saknar laglig grund. Kopiera även det andra brevet.

Om inkassobolaget skulle vända sig till Kronofogdemyndigheten för att få pengarna av dig så behöver du yttra dig innan Kronofogdemyndigheten fattar ett beslut och då kan du i ditt yttrande berätta vad som hänt och hänvisa till de två breven. Kom återigen ihåg att ta en kopia på yttrandet. Så länge som ni tvistar så kan du inte få någon betalningsanmärkning.

Observera dock att företaget kan välja att stämma dig vid domstol innan Kronofogdemyndigheten fattar ett beslut och att det i så fall är bra att ha kopior på alla dina bestridanden.

Doris Singh