Fråga Ewa om läkemedel

Har du funderingar om nya eller gamla läkemedel - eller kanske naturläkemedel? Skicka dina frågor till oss. 
Ewa Lundborg som svarar är legitimerad apotekare och redaktör på den oberoende tidningen Allt om Läkemedel.Ställ en fråga

Fråga: Är det nya medlet Valdoxan godkänt mot depression?

Jag undrar om läkemedlet Valdoxan är godkänt mot depression. När blir det i så fall tillgängligt i Sverige och på vilket sätt skiljer det sig från de läkemedel som finns mot depression idag?
Gotlänning Svar:Valdoxan är ännu inte godkänt för depression, eller något annat heller för den delen. En ansökan lämnades in till europeiska läkemedelsmyndigheten i april förra året. Ansökan innehåller en enorm mängd av dokument, och ett års väntan för ett utlåtande är inte ovanligt. Kanske kommer något besked efter sommaren. Sedan dröjer det ytterligare innan ett formellt godkännande och ännu längre innan läkemedlet finns på apoteket. Möjligen kan läkemedlet finnas tillgängligt i slutet av året.

Bättre nervkommunikation i hjärnan
De allra flesta depressionsläkemedel som finns idag påverkar signalämnena serotonin och noradrenalin i hjärnan. Vid depression är nivån av ämnena störd, vilket ger en obalans i tankar, känslor, initiativförmåga, aptit, sömn – hela stämningsläget.
Det ämnena gör är att föra signaler vidare i mellanrummen mellan nervceller. Signalämnet frisätts i mellanrummet, vilket gör att impulsen skickas till nästa nervcell. Därefter suger kroppen normalt tillbaka ämnet igen.

De läkemedel som används mest i dag kallas SSRI, serotoninåterupptagshämmare. De hämmar återupptaget så att tillgången på fritt serotonin ökar. Serotoninet får då längre tid på sig att sända signalen, och kommunikationen mellan hjärnans nervceller, trådarna i nervbanan, förbättras.

Förbättrar sömnen
Valdoxan som innehåller den verksamma substansen agomelatin har två funktioner. Dels förbättrar läkemedlet precis som SSRI serotoninsignalen, men det liknar också kroppens sömnhormon melatonin (vilket nästan hörs på namnet…). Det är det första läkemedlet mot depression som går på melatoninsystemet, och fördelen med det är att sömnmönstret - som ofta är stört vid depression - förbättras.

I studier har effekten på depression varit jämförbar med SSRI, med tillägget att sömnsvårigheter under natten tycks förbättras utan att patienterna blivit mer sömniga under dagen. Läkemedlet ser också ut att ha färre biverkningar, till exempel färre sexuella biverkningar och att det blir mindre problem för patienterna när behandlingen avslutas, så kallade utsättningsproblem.