Ni har skrivit om ett nytt läkemedel som heter Valdoxan i en tidigare fråga. Det stod att detta medel skulle kunna hjälpa mot både depression och sömnbesvär. Jag vill veta hur man får tag på det här läkemedlet? Jag har frågat på apoteket och de hade aldrig hört talas om det.
Tacksam för svarSvar: Företaget bakom läkemedlet ansökte om att få godkänt i Europa förra året. Men när experter på den europeiska läkemedelsmyndigheten skulle bedöma läkemedlet ansåg de att underlaget inte var tillräckligt, så de gav ett så kallat ”negativt omdöme”, det vill säga ett nej. Anledningen var att en långtidsstudie inte kunnat visa att läkemedlet var effektivt. En kortare studie visade på effekt, men experterna ansåg inte att studien var tillräckligt omfattande för att ge ett säkert resultat. Det handlade alltså inte om eventuella risker, utan deras tveksamhet gällde nyttan med läkemedlet.
Jag har kontaktat företaget för att höra vad som hänt sedan dess. De berättade att de utökat underlaget med en ny studie, och att de precis skickat in en ny ansökan. De kunde inte säga hur lång tid det tar innan myndighetens experter har gjort en ny bedömning, men definitivt inte förrän nästa år.