Förstora Listan kommer att överlämnas till folkhälsominister Maria Larsson. Listan kommer att överlämnas till folkhälsominister Maria Larsson.

Psykisk ohälsa är vår tids stora folksjukdom.

Depression, ångest och andra psykiska diagnoser svarar för en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Endast hjärt- och kärlsjukdomar svarar för en marginellt större andel.

Av cirka tio miljoner besök som görs varje år i den svenska primärvården, handlar ungefär en tredjedel om symtom som inte kan förklaras medicinskt.

Ändå kan bara varannan svensk vårdcentral erbjuda psykologbehandling – trots att Socialstyrelsen rekommenderar det. I dag får endast varannan person som har depression adekvat vård.