Fakta diabetes

Typ 2-diabetes är en allvarlig och ärftlig sjukdom. Men du kan i hög grad påverka diabetesrisken med din livsstil. Övervikt, särskilt bukfetma, fysisk inaktivitet, dåliga matvanor och rökning ökar risken att få vuxendiabetes.

För att ta testet intill måste du veta ditt BMI, Body Mass Index, som du får fram genom att dividera vikten med längden i kvadrat, eller följa länken nedan.

Räkna ut ditt BMI

Testet är sammanställt av professor Jaakko Tuomilehto, institutionen för folkhälsovetenskap, Helsingfors universitet, och LVM Jaana Lindström, Folkhälsoinstitutet. Diabetestestet bygger på omfattande vetenskaplig dokumentation.

VILL DU VETA MER OM DIABETES?

Klicka här