Är mina föräldrars testamente en laglottskränkning?

FRÅGA Min fråga gäller eventuell laglottskränkning. Mina gamla föräldrar (bägge över 90 år) har skrivit ett inbördes testamente med följande lydelse:

”Med upphävande av vad vi tidigare förordnat, förordnar vi härigenom som vår yttersta vilja och testamente, att den av oss som överlever den andre, skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt.”
Testamtentet skrevs 2007. Det finns bara två bröstarvingar, jag och min syster, inga särkullbarn som förvirrar situationen. Jag undrar nu om denna skrivning i testamentet egentligen är lagligt giltig eller om det är laglottskränkning? Jag och min syster tänker ingenting göra men jag undrar över om ovanstående skrivning är OK.

Undrande dotter

BIRGITTA: Sorry babe! 
Var och en har sin fulla rätt att sätta sprätt på hela sin egendom under sin livstid. Det finns inga lagar som tvingar föräldrar att lämna någonting i arv. De kan konsumera upp vartenda öre. Det finns heller inga lagar om hur man ska formulera sig i ett testamente. Det enda kravet för att det ska vara giltigt är att det ska vara bevittnat av två oavhängiga personer och att dessa går i god för att de som skrivit testamentet är vid sina sinnens fulla bruk. I övrigt får du skriva hur du vill. 

Att ärva med ”full äganderätt” betyder att dina föräldrar, den som överlever och hinner ärva den andre, får disponera arvet fullt ut efter egen vilja. Men att ge bort alla sina tillgångar till en icke bröstarvinge kan vara vanskligt.
I sådant fall kan ni väcka talan om laglottskränkning och begära att få ut åtminstone laglotten när båda era föräldrar är döda.

NUVARANDE Är mina föräldrars testamente en laglottskränkning?
NÄSTA Flera nyanser av grått