Är muggen från vikingatiden?

Fråga:
Jag har en gammal trämugg som jag vill veta mer om, ser ut att vara från
Vikingatiden.
Jonas

Svar:
Detta fina dryckesstop av masurbjörk är från 1700-talet. Ur stopet drack man öl laget runt. Det kan var vara från Norge (troligast) eller från Sverige och har hög ålder, dock inte från Vikingatiden, utan från 1700-talet. Modellen är relativt vanlig, den har vissa drag av barock, och kan möjligen vara från 1700-talets förra hälft. Roberto Rebessi, värderingsman på Stockholms Auktionsverket, värderar det intressanta stopet till 3 000-4 000 kr.

NUVARANDE Är muggen från vikingatiden?
NÄSTA Är skåpen antikviteter?