Är vi inte alla lika enligt skattelagen?

Jag och min bror ärvde en sommarstuga i Finland som vi sålde. Vi betalde gåvoskatten till Finland och min bror, som bor i Västerås, behövde inte betala den skatten i Sverige eftersom det skulle bli dubbelbeskattning. Jag, som bor i Helsingborg, blev dock inte ”befriad” från gåvoskatten utan blev dubbelbeskattad. Kan sådant få förekomma i Sverige: att man får två olika beslut från skattemyndigheten i precis samma ärende? Är vi inte alla lika enligt skattelagen?

SVAR: Överklaga beslutet. Ta kontakt med jurist eller advokat som kan hjälpa till med ett överklagande. Klagotiden är kanske på väg att löpa ut. Det måste självklart vara lika för båda, eftersom båda bor i Sverige.
Det är inte alls ovanligt att olika myndigheter beslutar olika i samma fråga. Men det är dock lite oklart om ni ärvt fastigheten eller fått den i gåva. Du säger att du inte blev ”befriad från gåvoskatten”. Var det kanske arvsskatt? Eller kapitalvinstskatt? Observera att arvs- och gåvoskatten är avskaffad i Sverige sedan några år tillbaka.

NUVARANDE Är vi inte alla lika enligt skattelagen?
NÄSTA Ska jag ta ut pension redan nu?