Ärver min dotter min skuld?

Jag är i dag 63 år och har ett banklån på 73 000 kr, som beräknas vara betalt år 2012. Jag har en livförsäkring, kopplad till lånet, men den upphör 2009 när jag går i pension. Kommer min enda dotter, som ärver mig, att behöva betala det som är kvar av lånet om jag avlider åren mellan 2009-2012?

SVAR: Nej. Man ärver bara tillgångar, inte skulder (såvida hon inte skrivit på borgen). Finns det inte tillgångar (alla slag av tillgångar) i dödsboet som räcker till att betala den avlidnes skulder behöver en arvtagare inte betala den avlidnes skulder.

NUVARANDE Ärver min dotter min skuld?
NÄSTA Hur skriva gåvobrev?