Betala reaskatten nu – eller skjuta upp?

FRÅGA Vi har sålt en bostadsrätt med mycket god vinst, vilket innebär ett högt belopp att betala i reaskatt. Om vi skjuter upp den, hur mycket kostar det och hur länge kan vi skjuta upp den?
Suz

SVAR Varför inte betala skatten medan du har pengarna tillgängliga? Skatten ska ju ändå betalas någon gång. Nog kan det tyckas onödigt att betala avgift på uppskovet varje år.

Du kan ju se om du har några kostnader för reparation och upprustning, som du har rätt att dra av från vinsten innan du skattar.

Ha med i beräkningen att ett regeringsskifte kan förändra både skattesatser och uppskovsregler. Det kanske blir återinförd fastighetsskatt och förmögenhetsskatt.Kapitalvinstskatten ligger än så länge på 22 procent.

Hur hög den blir om något år är omöjligt att veta. Köper du en annan permanent bostad kan du i dag begära uppskov med skatten. Maxgränsen för uppskov ligger från 1 januari 2010 på 1 450 000 kronor.
Men det kostar att skjuta skatten framför sig. Varje år får du då betala en ränta (kalla det skatt) på 0,5 procent på hela uppskovet – varje år – fram till den dag du beslutar att betala hela din kapitalvinstskatt.

Birgitta

NUVARANDE Betala reaskatten nu – eller skjuta upp?
NÄSTA Ärver jag min syster?