Birgitta Piper: ”Gå direkt till advokat utan att passera gå!”

FRÅGA Vi är tre syskon med far i livet. Ett syskon bor på hemgården och hyr ut en byggnad till vår far. Vår mor dog för många år sedan och då gjordes ingen arvsdelning. Vår far har haft mycket pengar efter fastighetsaffärer med bra förtjänster. När vår far nu har hamnat på hemmet baseras avgiften dit på hans förmögenhet. Men då visar det sig att det inte finns några pengar. Dessa har istället vårt syskon renoverat sitt hus för. Hur ska jag och det andra syskonet få ut något arv? Kan vårt syskon som fått huset renoverat bli skyldig oss pengar? Han säger att han har all rätt att ta ut dessa pengar eftersom han har tagit hand om far på gården. Kan det bli någon rätsida på ett sådant här fall?
Ki

SVAR Här finns inga omvägar. Anlita jurist. Det lönar sig. Det är omöjligt att reda ut en så här komplicerad ägarfråga utan tillgång till kunnig juridisk expertis och massor av andra faktorer och information och vem som äger vad. För vem äger egentligen vad? Ditt syskon som bor på gården? Din pappa? Och vad ägde din mamma? Som din pappa i så fall ärvde. Vem äger skulderna? Och vem äger tillgångarna? Finns det testamenten? Gåvobrev? Skuldebrev? Aktier? Andra tillgångar? Ja du fattar. Gå direkt till advokat utan att passera gå!
Birgitta Piper

 

NUVARANDE Birgitta Piper: ”Gå direkt till advokat utan att passera gå!”
NÄSTA Kan det vara en hjärnskada som mitt barnbarn har?