Delas våra skulder lika om vi skiljer oss?

FRÅGA Jag undrar hur det går till om jag skiljer mig från min man. Vi har båda två skulder hos Kronofogden. Delas skulderna jämnt mellan oss eller kan vi välja vem som ska ta hela skulden på sig själv?

Skuldsatta

 

BIRGITTA Grundprincipen är att var och en ansvarar för sina skulder vid en skilsmässa. I en bodelning ska dina skulder dras från dina tillgångar och motsvarande ska göras för din man. Inget hindrar dock att ni kommer överens om att fördela skulderna på annat sätt.

Allt hänger på vem som står för vilka skulder. Har ni båda tillsammans skrivit på ett lån, kan ni inte själva bestämma vem som ska stå för räkningen. Har ni båda till exempel tecknat ett banklån på 100 000 kr, kan banken kräva solidariskt betalningsansvar. Kan den ena inte betala riktas alltså betalningskravet till den andra. Får den ena parten då betala hela ”klabbet” kan denna i efterhand kräva att få tillbaka hälften av sin partner. Med en juridisk term heter detta ”regressrätt”. En helt annan sak är om man lyckas kräva tillbaka de pengarna. Vägrar den skyldiga att betala frivilligt måste man strida om saken i domstol och sådant kostar som bekant också pengar.

Du bör absolut ta kontakt med Kronofogden och reda ut vad som gäller i ert fall. Det kan vara så att ni, vid en separation, var och en på sitt håll, får en försämrad betalningsförmåga. Om det blir tal om löneutmätning kan det då tänkas att utmätningsbeloppet per månad kan sänkas. Men det förutsätter att ni berättar för Kronofogden om era förändrade ekonomiska omständigheter. Annars kan fogden inte veta om man drar korrekt belopp från lönen. Och obs! Kronofogden bits inte! De som arbetar där har mycket bra service åt allmänheten och stor erfarenhet av skuldsanering. De hjälper mer än gärna till om du visar god vilja att göra rätt för dig, så gott du kan.

NUVARANDE Delas våra skulder lika om vi skiljer oss?
NÄSTA Kan Kronofogden ta pengar som mitt sjuka barn får?