Det jag gör duger aldrig

FRÅGA Jag läste artikeln i M om smörgåsklämman, att vara klämd mellan gamla föräldrar och barnbarn.

Tyvärr hör jag till de ”odugliga som inte gör något”. Min dementa ensamma mor bor i ett annat land och ska in på ålderdomshem. Min syster fixar med allt och skriver till mig om hur duktig hon är och hur duktig alla tycker att hon är.

När jag åker dit för att hjälpa till känns det som att allt jag gör blir fel, jag kan inte ens köpa något utan att varan måste bytas eller lämnas tillbaka. När jag försökte ordna hemhjälp var det också fel; fel människa, fel uppgifter, fel arvode.

Det här har lett till att jag tittar på min uppväxt med nya ögon, att jag egentligen alltid blivit kritiserad medan min syster alltid har varit felfri. Mina förslag duger aldrig. Hon, min syster, vill ha totalkontroll över vår mamma. Jag inser att sådana här mönster är svåra att bryta, men jag mår mycket dåligt över det. Vad kan jag göra?

59:an

PER Mycket av det du beskriver verkar just handla om ett gammalt mönster mellan er systrar. Sådana mönster kan visserligen variera med livets olika faser men i grunden upprepar de sig om och om igen.

Båda verkar ni ha fått sträva efter samma sak hos era föräldrar, men ni hanterar det på olika vis. Den ena genom att vara där och hinna före med att täppa till hål när de uppkommer. Den andra genom att hålla sig undan för att slippa göra fel.

Det är rimligen lättare för din syster att sköta det praktiska och det löpande eftersom hon är på plats. Men trots att det faller sig naturligt att hon gör mycket av detta skulle jag säga att ett första steg för att rucka på det där mönstret vore att du med stor (men inte överdriven!) tydlighet börjar bekräfta din syster i det praktiska som hon gör. Kanske kan det minska hennes behov av att ständigt upplysa dig om sina insatser.

Din syster och du verkar ha konkurrerat om precis samma utrymme i förhållandet till er mamma. Men ni är antagligen bra på olika saker och troligen har relationen med er mamma sett olika ut. Kanske det skulle vara bättre om du riktade in dig på närkontakt med din mamma när du väl besöker henne. Som att hålla din mammas hand, sjunga eller läsa för henne eller något annat som hon tycker om. Förutsatt att det känns naturligt för dig. Jag håller med om att det är svårt att bryta gamla mönster. Men i förhållande till er mor kan det vara möjligt eftersom hon själv förmodligen förändrats av demensen.

NUVARANDE Det jag gör duger aldrig
NÄSTA Han väntar på att ”städfen” ska dyka upp