Får jag del av min mans pensionsförsäkring om vi skiljer oss?

FRÅGA Min make har haft ett eget företag och har inför sin pension satt av medel i försäkringar, fonder etcetera, och har därför i dag en bra pension. Han gick i pension 2011 och jag gick i pension 2012. Jag har en mer vanlig pension. Vid en skilsmässa – tillfaller den del som han har lagt i försäkringar etcetera enbart honom eller får jag någon del av detta?

Åsnan

 

BIRGITTA Jag förstår att du lyfter frågan. Många män är ganska fiffiga när det gäller att ordna för sin egen ekonomiska trygghet och framtid som pensionär. I många fall är deras hustru/sambo ovetande om att hennes egen ekonomiska framtid är ganska svajig om mannen inte sett till att även försäkra hennes framtida ekonomi.

Kvinnor är alltför ofta aningslösa och inte lika aktiva i sin planering för sin ålderdom.

Din fråga väcker följdfrågor:

Har ni ett äktenskapsförord? Finns det något som ni äger var för sig som enskild egendom? Har ni tillgångar som inte utgör giftorättsgods? 

Äger du själv några fonder? Har du själv ett privat pensionssparande och en tjänstepension? Och vad står det i de avtalen? Ska din man få del av dem som giftorättsgods vid en skilsmässa?

Bara din man och du kan svara på dessa frågor som är centrala för att få klarhet i vad ni ska dela lika på vid en skilsmässa. Vissa försäkringar och pensionsförsäkringar ska delas vid en skilsmässa. Men inte alla. Det beror helt på hur villkoren i avtalen ser ut och vem som är förmånstagare. 

Det bästa är om ni öppet och ärligt lägger korten på bordet så att ni båda vet vad som händer vid en skilsmässa eller dödsfall och försöker komma överens om en skälig fördelning av era gemensamma tillgångar.

Det kan nämligen gå illa, även oavsiktligt. Det finns fall där en välavlönad man inte förstått att hans hustru eller sambo, som änka, kan bli fattigpensionär om han inte sett till att det finns ett bra efterlevandeskydd och familjeskydd i hans pensionsförsäkringar.

Det kan löna sig för er båda att kosta på er att anlita en välrenommerad försäkringsrådgivare som kan gå igenom alla era olika försäkringar och förmånstagarförordnanden. Och reda ut vem som får vad vid skilsmässa eller dödsfall. 

Det är viktigt att veta vad som händer med den andras inkomster vid den enas död. Hur ser efterlevandeskyddet ut och vem är förmånstagare? 

Det kan bli en kalldusch för den som ser mannens försäkring hamna hos älskarinnan. Sånt händer inte sällan. Det kan låta rått: Men det finns ett cyniskt råd som man inte glömmer i första taget: ”Ta livet av varandra på papper”. Innan det är för sent.

NUVARANDE Får jag del av min mans pensionsförsäkring om vi skiljer oss?
NÄSTA M-magasin nr 9/2013