Får jag ta med mig min pension till USA?

FRÅGA Jag har nyligen gift mig med en amerikansk man. Vi planerar att flytta till Lafayette, Louisiana. Jag är sjukpensionär och jag undrar om jag får min pension varje månad trots att jag flyttar? Kan jag ha kvar min bank här hemma och få en överföring gjord varje månad?

Tackar på förhand

BIRGITTA Du blir emigrant när du flyttat ut ur Sverige. Det betyder att du måste se över ditt personliga skydd, både det ekonomiska och det juridiska. Vad händer till exempel om du dör i USA? Vilka arvslagar gäller då? Vad händer när din man dör? Om ni skiljer er? Får du bo kvar i Louisiana då? Ärver du honom? Ärver han dig? Vilka skatteregler gäller? Finns det barn med i bilden? Har du skyddat dina eventuella tillgångar i Sverige? Förmodligen kommer du att hamna under de lagar för familjerätt som gäller i USA. Svensk arvsrätt gäller sannolikt inte där.

Du kan behöva komplettera såväl ditt rättsliga skydd som ditt försäkringsskydd. Kolla med Försäkringskassan, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, din bank och med en jurist kunnig i internationell familjerätt vad som gäller. Det är viktigt att du själv förvissar dig om vad du ”tappar” av svenska förmåner, försäkringsskydd och pensioner när du flyttat.

Enklast är att ta direkt kontakt med Pensionsmyndigheten i Visby som hanterar alla utlandspensioner. Men så mycket är klart att en inkomstrelaterad sjukersättning – som bygger på de inkomster av arbete du haft – betalas ut till dig oavsett i vilket land du bor. Har du däremot sjukersättning i form av garanti-ersättning (inga/låga egna inkomster) kan du bara ta med dig den till länder inom EU/EES, Schweiz och Kanada. Som bosatt utanför EU har du rätt till inkomstpension och premiepension, men inte garantipension.

Observera:
1. Om du flyttar utomlands permanent ska du anmäla detta till Försäkringskassan.
2. Om du flyttar utomlands permanent måste du lämna in ett levnads-intyg en gång per år till Pensionsmyndigheten.
Det är helt okej att ha kvar din svenska bank och ditt bankkonto i Sverige för överföringar. Tala med banken innan du flyttar och gör upp om rutinerna och vad du förväntar dig av banken.
Om du har placeringar i aktier, fonder och värdepapper så kan du på grund av amerikansk lagstiftning inte handla med dem om du flyttar ut. Varken över den svenska bankens internettjänst eller i direktkontakt med banken. Vill du kunna köpa eller sälja dina värdepapper under tiden du är bosatt i USA måste du flytta över dem till en bank i USA. Det går bra att flytta innehaven även efter flytten.

Läs mer på: forsakringskassan.se, sök på flytta utomlands och på pensionsmyndigheten.se/BosattUtomlands.html

NUVARANDE Får jag ta med mig min pension till USA?
NÄSTA August-kvinna är M:s nya bokpenna!