Får mina föräldrar billigare hemtjänst om de ger mig och barnbarnen sin förmögenhet?

FRÅGA Mina föräldrar börjar bli till åren och inser att de så småningom kan behöva hjälp i hemmet. De har lite pengar sparade och är nu oroliga över att behöva betala en hög i avgift till kommunen för eventuell hjälp.

Kan de föra över sina tillgångar till mig, dottern, och till barnbarnen så att de inte längre har några sparade pengar? Får man föra över hur mycket pengar som helst?
Eva

SVAR Ja det får man. Gåvoskatten är ju avskaffad. 
Att ”nolla sig” är ett ganska vanligt sätt att värja sig mot höga kommunala avgifter för den hjälp man som gammal och skröplig inte längre kan undvara. Det är måhända ett moraliskt dilemma att ge bort sina tillgångar för att kunna sänka sina avgifter för skattefinansierad service. Men icke desto mindre är detta en realitet.

Hur mycket man får ha på banken eller hur stora andra tillgångar, som till exempel hyresintäkter och kapitalinkomster, man får ha utan att det  påverkar avgifterna uppåt vet jag inte. Kolla med hemkommunen var gränserna går. Kommuner tar olika betalt.
Så enkelt som det låter, att fixa problemet med en gåva, är det ändå inte.

Varför blanda in barnbarnen? När omyndiga barn får stora belopp i gåva kopplas överförmyndaren in. Det är kanske inte riktigt vad du tänkt dig?
Och hur ska föräldrarna kunna skydda sig mot din eventuella ”klåfingrighet”? En gåva ska vara en gåva som är avsedd att berika den som tar emot. Och när du väl fått pengarna i din hand, vad händer då om du av någon anledning tycker att du själv har större behov av pengarna än dina föräldrar? Eller om din man vid en eventuell skilsmässa vill komma åt pengarna? Tänk på att en sådan gåva innebär ett ansvar.

Tanken är ju att dina föräldrar inte ska bli strandsatta, fråntagna alla sina ekonomiska medel. Denna gåva blir ju i så fall mentalt villkorad av att du sätter in kapitalet på ett bankkonto i ditt namn, men för deras bekvämlighet.
Ta råd och hjälp av jurist.

Det finns maxavgifter inom äldrevården. Kommunerna bestämmer dock själva vad som inte ingår och avgiften kan därför dra iväg. Tänk också på att om föräldrarna äger en villa eller ett radhus så är det bra om båda står som ägare. Annars kanske den som blir kvar inte har råd att bo kvar om den som står som ägare hamnar i äldreomsorgen. Det kan innebära problem att sälja villan och sedan själv få bestämma över pengarna. Är den vårdberoende så dålig att en god man utses, måste den andra maken be om lov för uttag. Bodelning inom äktenskap löser frågan. Men se då upp så att inte ett uppskov av tidigare kapitalvinst finns. Den blir då skattepliktig.

Men dina föräldrar måste inte ge bort allt. Inkomst av kapital påverkar storleken på exempelvis bostadstilllägg, men först om dina föräldrars gemensamma förmögenhet är större än 100 000 kr. Över 100 000 kr räknas 15 procent av det överskjutande som inkomst.

Birgitta Piper

NUVARANDE Får mina föräldrar billigare hemtjänst om de ger mig och barnbarnen sin förmögenhet?
NÄSTA Kan jag ta emot mors fastighet utan att bröderna får något?