Finns det något bra alternativ till bolåneskydd när man fyllt 65?

Fråga: Vad finns det för alternativ till bolåneskydd efter det att man fyllt 65 år?
Snart 65

Svar: Det kan bli dyrt. Det är svårt att hitta ett alternativ lösning till vettigt pris. En möjlighet är att teckna en ömsesidig livförsäkring och ju äldre du är när du tecknar en sådan, desto dyrare blir premien.
Ta in offerter från olika försäkringsbolag och gör en prisjämförelse. Bäst är förstås att teckna en livförsäkring innan man blir för gammal. Att förbereda sin död är kanske inte det roligaste man kan syssla med. Men det lönar sig.

Enligt Länsförsäkringars bedömning kan kostnaden för en livförsäkring, som tecknas efter det att man fyllt 65 år, röra sig om ett par hundralappar i månaden. 

Ett annat förslag, som kommer från Ikanobanken, är att du, när du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan ansöka om ett efterlevandeskydd. Det kan fungera som ett slags bolåneskydd genom att din premiepension då betalas ut till din medförsäkrade så länge han eller hon lever.

Birgitta Piper

NUVARANDE Finns det något bra alternativ till bolåneskydd när man fyllt 65?
NÄSTA Vad ska jag göra med min mors bostadsrätt när hon flyttar till äldreboende?