Gift utan barn – vem ärver?

Fråga:  Vi är ett gift par utan barn. Vem ärver min del om vi skulle gå bort samtidigt? Jag har varken föräldrar eller syskon. Min make har syskon, men inga föräldrar. Vi har äktenskapsförord. 
Lisa

Svar: Tänk lite längre än bara till föräldrar och syskon. Det finns kanske fler och lite mer avlägsna släktingar. För så här är det. Även mor- och farföräldrar, mostrar, morbröder, fastrar och farbröder är arvsberättigade om det inte finns närmare arvingar. Och skulle det inte finnas en enda släkting att ärva dig, så ärver din mans släktingar i alla fall.

Så här säger nämligen lagen: Finns det vid den efterlevande makens död arvsberättigade efter endast en av makarna, skall dessa arvingar ärva allt.

”Således blir det inte allmänna arvsfonden som ärver den sist avlidna om den först avlidna har arvsberättigade i livet!” säger bankjuristen Helene Stålmarck på Danske Bank.

Att ni dör vid exakt samma tidpunkt är kanske inte heller helt realistiskt att utgå från. Gör det enkelt för er. Skriv testamente.

Birgitta Piper

NUVARANDE Gift utan barn – vem ärver?
NÄSTA Hjälp, jag har blivit uppsagd!