Han är en mansplainer

FRÅGA Jag har varit tillsammans med en man i två år nu. Vi älskar varandra och vill leva ihop, men jag hatar att han ofta i diskussioner trycker ner mig och ska försöka bestämma över mig. Han är ganska auktoritär och anser att han har rätt och ”så är det”.

Jag vet inte riktigt vad jag ska säga eller göra för att någon gång få min vilja/åsikt igenom. Jag känner att han försöker styra mig, men jag vägrar bli styrd! Hur kan vi/jag träna på att få ett mer jämlikt förhållande där båda är nöjda och glada?

Jag är ju mappie med skinn på näsan. Jag vill ha en karl – men inte en mansplainer!

Kajsa

PER Det är bra att du skrivit till mig. Jag funderar på om du skulle kunna skriva om detta till honom eftersom du inte når fram när ni pratar. Ibland blir det lättare att formulera sig i text och han får tid att fundera och smälta det du skriver. 

Ett önskescenario vore om ni kunde ta itu med det här tillsammans. Hur man går tillväga beror mycket på vad han ser som problemet. Det kan ju vara så att han inte tänker på hur bestämd han låter, inte är medveten om och inte har som avsikt att trycka till dig. I så fall vore ju parsamtal (och kanske till och med videofilmade sådana) en tänkbar metod för att ni tillsammans kan få syn på hur ni kommunicerar. Men det är en arbetsam väg att gå och förutsätter förstås att han är villig att ändra sig. 

Du är knappast ensam om erfarenheten att det är svårare att vara kaxig i förhållandet än i andra relationer som betyder mindre. Jag har i mitt arbete mött många personer genom åren, som haft lätt att stå upp för sig själva på jobbet och med vänner, men som hemma kommit att inordna sig i en undfallande roll som de inte känner igen sig i. Förklaringarna till att det blir så kan vara många och gå in i varandra. En orsak kan vara att det man attraheras av hos en partner inte överensstämmer med ens värderingar. En annan orsak är att i parförhållandet anpassar sig den ena mer än den andra. Det sker ofta med så små steg att man inte märker det själv. 

Du måste fortsätta att stå på dig i både små och stora frågor för att öva. Framför allt ska du insistera på att det finns flera sätt att se på saken, i stället för bara ett. Du är inne på rätt spår när du påminner dig själv om att du är en ”mappie”. Använd dig av den kraften som du vet att du har inom dig!

NUVARANDE Han är en mansplainer
NÄSTA Min väninna låter inte dottern flytta