Har min exman gjort sina barn i äktenskapet med mig arvlösa?

FRÅGA: Jag har två barn med en man, som jag är skild från. Min ex-man är omgift och har ett barn med den nya frun. Nu har min ex-man skrivit över hela deras tidigare gemensamt ägda bostadsrätt på sin fru. Detta är, har han berättat för mig, för att säkra hennes och den senare sonens ekonomi vid hans bortgång. Innebär detta att han gjort sina barn i äktenskapet med mig arvlösa (med avseende på bostadsrätten)?
Eva-Britt

SVAR: Föräldrar kan begränsa ett barns arvsrätt till att bestå av laglotten, som är hälften av en arvslott. Men NEJ. Föräldrar kan inte begränsa sina barns arvsrätt mer än till en laglotts storlek. Det vill säga hälften av en arvslott. Särkullbarn, som dina barn ju är i hans nya förhållande, har rätt att ärva sin pappa direkt efter hans död.

Låt oss hoppas han inte är så taskig att han försöker snuva dem på deras farsarv.

Möjligen har han tecknat en livförsäkring som gör att hans nuvarande fru kan lösa ut dina barn ur dödsboet. Det måste hon i så fall göra med en summa som motsvarar marknadsvärdet  i deras del av exempelvis bostadsrätten.

Vet du vad. Jag tycker att du ska ställa samma fråga till honom som till mig. Det kan ju inte bli värre. Ni är ju redan skilda. Han kanske inte ens vet att det där med ömsesidig livförsäkring, med partnern som förmånstagare, är en bra räddningsplanka för att kunna lösa ut arvingar ur ett dödsbo.

Anar du att han faktiskt har för avsikt att försöka göra dina barn arvlösa bör du redan nu förbereda en tvist. Konsultera en jurist hur du kan gå till väga. Du kan börja med att rådgöra med din bankrådgivare. Det kostar inget.

Utan testamente ärver barn från tidigare förhållande allt som föräldern äger om inte föräldern skrivit testamente. Har man särkullbarn kan man testamentera halva barnets arvslott till sin partner. Då får särkullbarnet bara ut sin laglott, det vill säga hälften av den avlidne förälderns egendom.

NUVARANDE Har min exman gjort sina barn i äktenskapet med mig arvlösa?
NÄSTA Vad kan göras så att ett äktenskapsförord inte ska gälla?