Hur placerar jag 1,3 miljoner med bankgaranti?

Fråga: Hur placerar jag 1,3 miljoner kronor på banken så att alla pengarna har skydd av bankgaranti eller investerarskydd?
Miljonär

Svar: Den starkaste garantin gäller besparingar i reda pengar på bankkonton, inte värdepapper eller fonder. Kapitalförsäkringar omfattas inte av det statliga investerarskyddet.

Det finns ett visst investerarskydd för fonder och andra värdepapper, men med en blygsammare maxgräns: 250 000 kronor per person och institut.

Den statliga insättningsgarantin för pengar på ett konto är 500 000 kronor per person och konto, per bank. Det betyder att du kan dela upp ditt sparkapital på tre olika banker och få kapitalet sammantaget skyddat med statlig insättningsgaranti.

Vissa sparformer undantas från garantin, som till exempel individuellt pensionssparande (IPS), annat pensionssparande och försäkringssparande som kapitalförsäkring. Inte heller bosparande eller sparande hos reseföretag omfattas av garantin. Många inlåningsföretag saknar också insättningsgaranti. 

Det är viktigt att du själv kontrollfrågar vilka konton som skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin och investeringsgarantin hanteras av den statliga Insättningsgarantinämnden som sorterar under Riksgälden, insattningsgarantin.se 

Birgitta Piper

NUVARANDE Hur placerar jag 1,3 miljoner med bankgaranti?
NÄSTA Vad innebär gåva inom äktenskapet och varför gör man det?