Hur ska vi spara till vårt barnbarn som bor utomlands?

FRÅGA Vi sparar en liten summa pengar till varje barnbarn. De har fått var sitt eget konto som båda föräldrarna har tillgång till.
Vi har även ett barnbarn på 18 månader som bor utomlands. Barnet flyttar från land till land på grund av föräldrarnas arbete.

Flickan är svensk medborgare, men har inte fått de fyra sista siffrorna i personnumret eftersom hon aldrig har bott i Sverige. Därför kan vi inte öppna ett konto för henne. Min son är inte folkbokförd i Sverige längre. Vi har besökt två olika banker utan att få svar på hur vi ska göra för att kunna spara pengar till henne. Har du något förslag?

Farmor

BIRGITTA Enkelt: Ta saken i egna händer så slipper du krångla till det: Öppna kontot i eget namn och koppla det till ett gåvobrev med barnbarnet som gåvomottagare. Skriv samtidigt ett testamente med villkor att fonden och det som träder i dess ställe ska vara barnbarnets enskilda egendom. Även gåvobrevet kan villkoras av att exempelvis barnbarnet inte får tillgång till kapitalet förrän vid en viss ålder. På så sätt garanterar du att sparpengarna hamnar i rätt händer, även om ni givmilda far- morföräldrar skulle råka trilla av pinn i förtid.

Väljer ni att spara i en kapitalförsäkring får ni skriva ett förmånstagarförordnande plus samma procedur med villkorat gåvobrev och testamente.

Men det går faktiskt att öppna bankkonto utan att det finns ett personnummer. Faktum är att alla banker som omfattas av den statliga insättningsgarantin i Sverige är skyldiga att ta emot inlåning från allmänheten, oavsett om man har svenskt personnummer eller ej. Olika banker kan ha olika krav på vilket underlag, till exempel pass eller id-handling, som de behöver för att öppna ett konto. Men i princip ska det gå att öppna ett konto utan svenskt personnummer.

Läs mer om detta på Konsumenternas bankbyrå, bankforsakring.konsumenternas.se, 0200-22 58 00. Hänvisa till dem, om du inte lyckas öppna konto.

NUVARANDE Hur ska vi spara till vårt barnbarn som bor utomlands?
NÄSTA Får pappa ge bort sin miljon-förmögenhet och göra oss adoptivbarn arvlösa?