Hur skriva gåvobrev?

Vill ge en kontant gåva till mina söner, som har sambos. Pengarna kommer att användas i de gemensamma husen. Hur skall man kunna göra denna gåva till enskild egendom? Tänker skriva gåvobrev, men hur?

SVAR:  Ja. Jag skulle göra gåvan till enskild egendom och skriva in detta i ett gåvobrev. Det är alltid bra att ha klara papper på vem som äger vad i ett förhållande.
Då slipper man åtminstone bråka om den tillgången om man senare går skilda vägar. Och det är ju inte helt ovanligt.
Som sambo är det extra viktigt att ha dokumenterat vad som är mitt och vad som är ditt och helst även skriva testamente där det klart framgår vem som skall ärva vem. Och precisera vad som skall ingå i arvet. Enligt sambolagen har man ingen arvsrätt efter sin sambo.
Dina pojkar bör få en formell ägarandel i huset i proportion till sin insats. I upplägget bör även ingå att skriva bort sambolagen.
Var klok. Ta hjälp av en familjerättsjurist så att allt blir rätt och riktigt. Hellre betala några tusenlappar på experthjälp, än att förlora väsentligt större summor vid en separation.
Så här säger nämligen en bankexpert:
Gåvotagaren bör emellertid vara lite försiktig att blanda enskild egendom i form av gåvomedel med fastigheten om denna är giftorättsgods. Om till exempel enskild egendom används för att betala av lån som belastar fastigheten innebär detta inte att en viss del av fastigheten blir enskild egendom. Här bör gåvotagaren ta kontakt med en familjerättsjurist eller familjerättsadvokat så att inte ”korten blandas bort”.

NUVARANDE Hur skriva gåvobrev?
NÄSTA Vem vet var tomtgränsen går?