Hur sparar vi rättvist till barnbarnen?

FRÅGA Vi har fyra barnbarn som vi månatligen fondsparar till i olika banker. Fonderna är i barnbarnens namn. Vi vill samla alla fonder på ett ställe för att säkra att alla behandlas lika. Vi har fått förslag att samla alla redan sparade pengar i EN kapitalförsäkring i mitt namn med dem som förmånstagare
i stället och fortsätta med månatliga inbetalningar. Vad är lämplig sparform och hur fördelar man kapital och värdeökningar rättvist?

Morfar och mormor

 

BIRGITTA Gåva är gåva. Nix pix. Ni kan inte gå in och röja bland barnbarnens fonder hur som helst. De står i barnens namn och går inte att ta tillbaka. 

Men det behöver inte vara så krångligt att kunna fixa till detta ändå. Tala med förmyndarna, det vill säga era egna barn. Ger de sitt tillstånd till en förändring? Då är det okej. Så om föräldrarna ger sitt tillstånd att fonderna säljs, kan nettot, när kapitalvinstskatten på 30 procent är betald, bli insats till köp av nya fonder som då läggs in i antingen ett skattegynnat och avgiftsbefriat investeringssparkonto, ISK, i ditt eget namn, eller i en kapitalförsäkring även den i ditt eget namn. 

Att lägga allt sparande i samma korg åt barnbarnen är en god idé och kan vara lönande på många sätt. Ni bör också kolla avgifterna på de fonder som ni redan sparar i. Höga fondavgifter i långsiktigt sparande kan äta upp mer än hälften av tillväxten på grund av ränta på ränta-effekten. 

Är ert befintliga sparande i fonder med höga avgifter skulle jag överväga att sälja och börja spara nytt i fonder med lägre avgifter och med god historik. Kapitalvinstskatten måste man ändå betala någon gång. Men ni har ett mycket långt sparperspektiv och vinner mycket på lägre fondavgifter.

Sedan kan du skriva i gåvobrev och i testamente och införa villkor i försäkringen att kapitalet ska delas lika mellan barnbarnen när de uppnått en viss ålder (förhoppningsvis i mogen/klok ålder vid pass 25) och även skriva in att kapitalet ska utgöra barnbarnens enskilda egendom.

Både ett ISK och en kapitalförsäkring är skattegynnade på lika vis. Men det finns en viktig skillnad. Ett ISK är avgiftsfritt. Banker får helt enkelt inte ta betalt för detta konto av kunden. 

  

Tips: Vad bör en fond få kosta? 
Bra Sverige- och globalfonder finns under 0,5 procent.
Bra tillväxtfonder finns under 1,0 procent.
Räntefonder ska inte kosta mer än 0,1 –högst 0,2 procent.
Indexfond (till exempel börsindex) 0,0–0,10 procent. 
Det finns nu ett antal indexfonder UTAN avgift. Mest känd är Avanza Zero. Men SBAB , Skandia, SEB, Nordnet med flera har följt efter. Fråga din bank.
Förslag på hur man kan fördela kapital och värdeökning 
Betala ut en lika stor summa till varje barn vid en bestämd tidpunkt, till exempel när respektive barn fyller 18 eller 20. När den yngsta har uppnått denna ålder: fördela ut allt resterande kapital i fyra lika stora delar och avsluta kapitalförsäkringen. Obs! Första utbetalningen bör inte vara större än att du med säkerhet vet att du har råd att ge de andra tre barnbarnen samma summa.

Tips: Vad bör en fond få kosta? 
Bra Sverige- och globalfonder finns under 0,5 procent.Bra tillväxtfonder finns under 1,0 procent.Räntefonder ska inte kosta mer än 0,1 –högst 0,2 procent.Indexfond (till exempel börsindex) 0,0–0,10 procent. Det finns nu ett antal indexfonder UTAN avgift. Mest känd är Avanza Zero. Men SBAB, Skandia, SEB, Nordnet med flera har följt efter. Fråga din bank.

Så kan värdeökningen fördelas
Förslag på hur man kan fördela kapital och värdeökning Betala ut en lika stor summa till varje barn vid en bestämd tidpunkt, till exempel när respektive barn fyller 18 eller 20. När den yngsta har uppnått denna ålder: fördela ut allt resterande kapital i fyra lika stora delar och avsluta kapitalförsäkringen. Obs! Första utbetalningen bör inte vara större än att du med säkerhet vet att du har råd att ge de andra tre barnbarnen samma summa.

NUVARANDE Hur sparar vi rättvist till barnbarnen?
NÄSTA Kan man inte stå två på samma kapitalförsäkring?