Hur tecknar jag en försäkring som utlandssvensk?

FRÅGA Jag bor på obestämt tid på Sicilien där min dotter bor sedan 14 år med sin familj. Jag hyr en lägenhet och har mitt bohag med mig eftersom flytten hit även var en separation från exsambon. Mycket hade jag hunnit planera men jag missade detta med försäkring. Jag har varit i kontakt med en del försäkringsbolag men fått svar att ingen försäkring kan tecknas för personer utanför Norden, eller som har bott utomlands mer än ett år! Jag kan inte göra en enda investering här utan försäkring, varken köpa lägenhet, bil eller vespa. Är svensk medborgare, har svenskt pass och betalar svensk skatt och får änkepension från Sverige. Vart vänder jag mig?
Elisabeth


BIRGITTA Såvitt jag förstått kan utlandsboende svenskar teckna försäkring i landet de bor, detta enligt bankrådgivare som jag talat med. Du kan sannolikt teckna försäkring på plats hos ett bolag på Sicilien. Men jag skulle vara mycket noga i valet av bolag och ta referenser. Inte bara en. 

Ta kontakt med Svenska handelskammaren och svenska ambassaden har om de länder de verkar i. I det här fallet Italien. Ring också till oberoende Konsumenternas bank- och försäkringsbyrå som förmodligen har något hum om försäkringar i länder inom EU.

NUVARANDE Hur tecknar jag en försäkring som utlandssvensk?
NÄSTA Kan jag ge mitt arv till barnen eller måste det går till min skuldsanering?