Jag äger halva huset men vill inte bekosta renoveringen

FRÅGA Jag och min sambo äger vårt hus gemensamt, hälften var. Nu vill han göra en del mycket kostsamma arbeten, tillbyggnader på detta hus, som jag inte har råd att betala, och följaktligen motsätter mig. Måste jag betala de byggnader han beställer, för att jag äger halva huset?

Sambostintan

 

BIRGITTA Det finns inget som kan tvinga dig till en investering i huset mot din vilja. Enligt sambolagen har var och en ansvar för sin egen ekonomi. Vill din sambo lägga pengar i huset som ni äger tillsammans är det hans val. Men den dagen ni möjligen skulle separera – eftersom huset utgör samboegendom till lika delar – ska ni enligt sambolagen dela lika på husets nettovärde, det vill säga värdet när alla skulder är borträknade. 

Det betyder att du, vare sig du vill det eller inte, indirekt riskerar att få betala hälften av det lån din sambo eventuellt tar för att finansiera bygget. I synnerhet om huset ligger som säkerhet för lånet.

Lägger han å andra sidan in egna kontanter får du åtnjuta nettovärdet av sambons egen investering när ni ska dela på husets marknadsvärde. Och det lär han nog inte gilla.

Ni måste reda ut vem som har ansvar för vad samt reglera detta med skuldebrev och även skriva ett samboavtal där ni avtalar bort sambolagens bodelningsregler. Anlita jurist och bena ut det juridiska läget konkret och osentimentalt så att ni inte hamnar på kollisionskurs med varandra i onödan. 

NUVARANDE Jag äger halva huset men vill inte bekosta renoveringen
NÄSTA Jag saknar sex och förtrolighet med min man