Jag känner mig lurad på tomten jag fick av mina föräldrar

FRÅGA: Jag och min sambo blev för 14 år sedan lovade att få bygga ett fritidshus på mina föräldrars gård och att därefter få rätt att stycka av den marken som huset står på.

Det tog oss sju år att färdigställa huset då vi gjorde allt arbete själva samt lade in alla våra sparade medel och varje krona vi kunde avvara. Huset är helt obelånat. I dag ligger marknadsvärdet på mer än två miljoner.  Vi ville få avstycka efter färdigställandet. Men nu vill inte mina föräldrar detta då de menar att det skulle påverka marknadsvärdet negativt på deras gård. Så här i efterhand tror jag att de aldrig hade för avsikt att låta oss avstycka oavsett anledning eller skäl.

Vi fick 1998 mycket motvilligt till ett bostadsarrende. Vill tillägga att vi inte har för avsikt att sälja huset vilket mina föräldrar vet.

I nuläget så har min far sagt upp umgänget med oss sen ett halvår tillbaka och min mamma vill inte tala om detta mer så vi kan inte komma vidare.

Min far är mycket dominant och min mor är undanfallande. Så med facit i hand skulle vi aldrig ha byggt huset. Det som är värst är att jag känner mig så sviken av mina föräldrar. Jag har alltid ställt upp för dem med allt jag bara kan.

Frågan är vad har vi för rätt vad gäller uthyrning eller löftet om styckning och hur skall vi hantera relationerna?

Tacksam för svar

SVAR: Ja, herregud. Det här visar med bistert facit att man alltid ska ha giltiga och skriftliga avtal på viktiga överenskommelser. Inte minst när det gäller stora investeringar och ägarfrågor.
Inget undantag för familjemedlemmar. Muntliga löften är som att skriva i vatten.

Huruvida dina föräldrar kan lägga beslag på – ”annektera” – det hus du och din sambo byggt och bekostat med egna pengar vill jag låta vara osagt. Vem som vinner en eventuell rättslig tvist är mycket svårt att bedöma i förväg.

Hoppas ni åtminstone sparat alla fakturor och kvitton på de utlägg ni haft för bygget. Sannolikt finns det även vittnen, som kan bekräfta din version att ni byggt ert hus för egna medel och helt uppenbart med dina föräldrars goda minne och tillåtelse.

Betänk att du är arvsberättigad och att dina föräldrar inte kan göra dig helt arvlös. Däremot är det inte rimligt att du ska få dina egna investeringar och pengar som ”arv” efter dina föräldrar.
Du måste alltså säkra dina rättigheter och det enda sättet är att anlita en riktigt kunnig jurist.

Situationen är komplicerad och väcker fler frågor än det finns svar på i det underlag du delat med dig av.
Har du syskon? Vem ärver vad? Finns det något syskon som utlovats att ta över gården? Finns det något testamente? Gåvobrev? Vem står som formell ägare till huset? Vem taxerar för huset? Vem står för sophämtning, el och vatten/avlopp?

Personligen tycker jag dina föräldrar beter sig oanständigt mot dig. Grunden ditt husbygge står på utgörs ju av ditt förtroende och tillit till din mamma och pappa. Uselt och försåtligt av dem att lura dig så.

Mitt råd är att du kontaktar jurister i Arrendenämnden, som är kopplad till domstolsväsendet, och rådgör med dem vilka möjligheter du har att säkra din investering och vilka rättigheter du har i din prekära situation.

Enda sättet att få ordning på situationen är nog tyvärr att sätta hårt mot hårt. Med en säker, kunnig och trovärdig jurist som ditt personliga ombud kanske din pappa ”mjuknar”. Försöka duger och sannolikt är det nödvändigt för att du åtminstone ska kunna säkra rätten till dina egna investeringar – det kapital du och din sambo lagt ner i dina föräldrars egendom.

Birgitta Piper

NUVARANDE Jag känner mig lurad på tomten jag fick av mina föräldrar
NÄSTA Hur får jag min sambo att skriva ett testamente?